ЗМСТ Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW711KR

Страница: 18 из 48

background image

2

УКРАЇНСЬКА

ЗМІСТ

ПІЧ

1.  ДВЕРЦЯТА

2.  ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ

3.  ОСВІТЛЕННЯ

4.  РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ

5.  РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА

6.  ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ

7.    СКЛЯНА ТАРІЛКА

8.    МУФТА

9.    РОЛИКОВА ОПОРА

10.   ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ 

КОНТАКТІВ

11.   КНОПКА ВІДКРИВАННЯ 

ДВЕРЦЯТ

10

9

11

8

1

2

3

4

5

6

7

Піч ...........................................................................................................2

Приладдя ...............................................................................................3

Панель керування ..................................................................................3

Користування цією інструкцією.............................................................4

Важливі інструкції з техніки безпеки  ....................................................4

Пояснення символів і піктограм ............................................................4

Правила техніки безпеки для уникнення можливого надмірного впливу 
енергії мікрохвиль. .................................................................................5

Встановлення мікрохвильової печі........................................................9

Що робити, якщо виникли сумніви з приводу чогось, або є певні 
проблеми ...............................................................................................9

Приготування/підігрівання .....................................................................10

Рівень потужності ..................................................................................10

Зупинка приготування їжі ......................................................................10

Регулювання часу приготування ...........................................................11

Розморожування вручну .......................................................................11

Використання режиму швидкого розігрівання .....................................11

Параметри режиму швидкого розігрівання ..........................................11

Посібник із вибору посуду .....................................................................12

Чищення мікрохвильової печі ................................................................13

Технічні характеристики ........................................................................13

MW711KR_BWT-03897A_UK.indd   2

2010-12-24     1:51:02