Spille av filer Компактный камера Samsung ST70

Страница: 99 из 102

background image

9

8

9

8

Norsk

Spille av filer

Visning av bilder

Trykk på [

].

Trykk på [

] eller [ ] for å bla gjennom filer.

Trykk og hold nede for å vise filene raskt.

 ▪

Vise videoer

Trykk på [

].

Trykk på [

].

Play

Capture

Bruk følgende knapper til å styre avspillingen.

[ ]

Spole bakover

[ ]

Stans eller gjenoppta 

avspilling

[ ]

Spole fremover

[Zoom] til venstre 

eller høyre

Juster lydnivået