Ta bilder og spille inn videoer Компактный камера Samsung ST70

Страница: 98 из 102

background image

9

8

9

8

Ta bilder

Trykk på [

] for å velge (

). 

(Trykk på [

], [

] for å velge (

).)

Juster motivet i rammen.

Trykk [

Shutter] (Lukker) halvveis ned for å 

fokusere automatisk.

En grønn ramme betyr at motivet er i fokus.

 ▪

 Trykk 

[Shutter] (Lukker) helt ned for å ta 

bildet.

Ta opp en video

Trykk på [

] for å velge (

). 

(Trykk på [

] for å velge (

).)

Juster motivet i rammen.

Trykk på

 [Shutter](Lukker).

Trykk på [

 ▪

] for å pause eller fortsette.

Trykk på 

[Shutter] (Lukker) igjen for å 

avslutte opptaket.

     Merk   

Antall bilder etter oppløsning 

(for 1 GB microSD

TM

)

Oppløsning

Super Fine 

(Superfin)

Fine  

(Fin)

Normal 

(Normal)

4320 x 3240

129

240

292

4272 x 2848

154

255

321

4224 x 2376

183

291

367

3264 x 2448

232

391

510

2592 x 1944

412

583

824

2048 x 1536

600

802

965

1024 x 768

1584

1765

1993

Disse tallene er målt under Samsungs standardforhold 

og fotograferingsforhold, og de kan variere i henhold til 

opptaksforhold og kamerainnstillinger. 

Ta bilder og spille inn videoer.