Norsk Компактный камера Samsung ST70

Страница: 97 из 102

background image

7

6

7

6

Norsk

I opptaksmodus trykker du på [

].

Bruk navigasjonsknappene til å bla til et valg 

eller en meny.

Back

Photo Size

Move

Du går til venstre eller høyre ved å trykke på  

 ▪

[ ] eller [ ].

Du går opp og ned ved å trykke på [

 ▪

]  

eller [ ].

Trykk på [

] for å bekrefte valget eller 

menyen som er markert.

Trykk på [

 ▪

] igjen for å gå tilbake til den 

forrige menyen.

Innstilling av alternativer

Trykk på [

POWER]. 

Den innledende oppsettskjermen vises.

 ▪

Trykk på [

] for å velge 

Language , og trykk på [ ].

Trykk på [

] eller [ ] for å velge et språk, 

og trykk på [ ].
Trykk på [

] eller [ ] for å velge 

Date & Time

og trykk på [ ].
Trykk på [

] eller [ ] for å velge et element.

Trykk på [

] eller [ ] for å endre nummer 

eller velge et annet datoformat, og trykk på [ ].
Trykk på [

] eller [ ] for å velge 

Time Zone 

(Tidssone), og trykk deretter på [ ].
Trykk på [

] eller [ ] for å velge en tidssone, og 

trykk deretter på [ ].

Slå på kameraet.