Oppsett av kameraet Компактный камера Samsung ST70

Страница: 96 из 102

background image

7

6

7

6

Oppsett av kameraet

Sette inn batteri og minnekort

Lade batteriet

Skyv forsiktig inntil kortet 

utløses fra kameraet, og 

trekk kortet ut av sporet.

 Ta ut minnekortet.

 Ta ut batteriet

Før du bruker kameraet første gang, må du lade 

opp batteriet.

Indikatorlys

Rødt

 

: Lader

Grønt

 

: Fulladet

Med Samsung-logoen 

pekende opp

 

 

Med de gullfargede 

kontaktene pekende ned