Norsk Компактный камера Samsung ST70

Страница: 93 из 102

background image

3

2

3

2

Norsk

Vær forsiktig når du kobler til kabler eller adaptere 

og setter inn batterier og minnekort. Hvis du bruker 

makt på kontaktpunkter, kobler til kabler på feil måte 

eller setter inn batterier og minnekort på feil måte, 

kan du skade porter, kontakter og tilbehør.
Sett ikke inn fremmedelementer i noen av 

kameraets rom, spor eller tilgangspunkter. 

Garantien dekker ikke nødvendigvis denne typen 

skader.

Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader

Batterier og minnekort må ikke utsettes for svært 

kalde eller varme temperaturer (under 0 ºC eller 

over 40 ºC). Ekstreme temperaturer kan redusere 

ladekapasiteten til batteriene og få minnekort til å 

svikte.
Ikke utsett minnekortet for kontakt med væsker, 

smuss, eller fremmede substanser. Hvis skittent, 

tørk minnekortet rent med en myk klut, før du setter 

minnekortet i kameraet.

Sørg for riktig håndtering og avhending av batterier 

og ladere

Bruk kun Samsung-godkjente batterier og ladere. 

Inkompatible batterier og ladere kan føre til alvorlige 

personskader eller skade kameraet.
Legg aldri batterier eller kameraer på eller inn 

i varmeinnretninger, slik som mikrobølgeovner, 

komfyrer eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere 

når de overopphetes.

        Forsiktig   

Kameraet må håndteres og oppbevares 

hensiktsmessig

La ikke kameraet bli vått - væsker kan føre til 

alvorlige skader. Kameraet må ikke håndteres 

med våte hender. Vannskader på kameraet kan 

ugyldiggjøre garantien fra produsenten.
Unngå å bruke eller oppbevare kameraet i støvete, 

skitne, fuktige eller dårlige ventilerte områder 

for å unngå å skade bevegelige deler og interne 

komponenter.