Helse- og Компактный камера Samsung ST70

Страница: 92 из 102

background image

3

2

3

2

Helse- og 

sikkerhetsinformasjon

Innhold

        Advarsler   

Bruk ikke kameraet i nærheten av antennelige eller 

eksplosive gasser og væsker
Bruk ikke kameraet i nærheten av drivstoff eller andre 

antennelige væsker og kjemikalier. Du må ikke oppbevare 

brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i 

samme rom som kameraet eller tilbehøret.

Oppbevar kameraet utilgjengelig for små barn og 

kjæledyr
Oppbevar kameraet og alt tilbehør utilgjengelig for små 

barn og dyr. Små deler kan føre til kvelning eller alvorlige 

skader hvis de svelges. Bevegelige deler og tilbehør kan 

også utgjøre en fysisk fare.

Unngå å skade synet til motivet
Bruk ikke blitsen helt inntil (nærmere enn 1m) mennesker 

eller dyr. Hvis du bruker blitsen for nær motivets øyne, kan 

den forårsake midlertidig eller permanent synsskade.

Helse- og 

sikkerhetsinformasjon …… 2
Kameraets oppbygging  … 4
Oppsett av kameraet ……… 5

Pakke ut ………………………… 5
Sette inn batteri og  

minnekort  ……………………… 6
Lade batteriet …………………… 6
Slå på kameraet.  ……………… 7
Innstilling av alternativer  ……… 7

Ta bilder og spille inn videoer.  8
Spille av filer  ……………… 9
Overføre filer til en PC  

(for Windows) ………………10
Spesifikasjoner  …………… 11

 

1
8

7

35
21
66

99
96

15
12
18