Укранська Компактный камера Samsung ST70

Страница: 87 из 102

background image

UK-7

UK-6

UK-7

UK-6

Українська

У режимі зйомки натисніть [

].

Використовуйте кнопки навігації, щоб 

перейти до пункту або меню.

Назад

Розмір фото

Перемістити

Щоб перейти вліво або вправо, натискайте  

 ▪

[ ] або [ ].

Щоб перейти вгору або вниз, натискайте  

 ▪

[

] або [ ].

Натисніть [

], щоб підтвердити вибір 

виділеного пункту або меню.

Знову натисніть [

 ▪

], щоб повернутися до 

попереднього меню.

Використання сенсорного екрана

Увімкнення камери

Натисніть кнопку [

POWER]. 

Відобраз.7иться початковий екран настроювання.

 ▪

Натисніть [

], щоб вибрати 

Language 

(Мова), а потім натисніть [ ].
Натисніть [

] або [ ], щоб вибрати 

мову, а потім натисніть [ ].
Натисніть [

] або [ ], щоб вибрати 

Date 

& Time (Дата й час), а потім натисніть [ ].

Натисніть [

] або [ ], щоб вибрати пункт.

Натисніть [

] або [ ], щоб змінити число або 

вибрати інший формат дати, а потім натисніть [ ].
Натисніть [

] чи [ ] для вибору 

Time Zone 

(часового поясу) і натисніть [ ].
Натисніть [

] чи [ ] для вибору часового 

поясу і натисніть [ ].