Failide edastamine arvutisse (Windows) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 80 из 102

background image

ET-11

ET-10

ET-11

ET-10

Failide edastamine arvutisse (Windows)

Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.

       Märkus   

Veenduge, et 

PC-tarkvara valik on sätete menüüs seatud 

väärtusele 

Sees.

Lülitage kaamera sisse.

Arvuti tuvastab kaamera automaatselt.

 ▪

Windows Vista puhul valige automaatesituse 

 ▪

aknas fail 

Run iStudio.exe.

Valige uute failide salvestamiseks arvutis 

kaust.

Kui kaameras uusi faile pole, siis uute failide 

 ▪

salvestamise hüpikakent ei kuvata.

Valige 

Jah.

Uued failid edastatakse arvutisse. 

 ▪

Nüüd saate Intelli-studiot kasutada.

       Märkus   

Teave Intelli-studio kohta
Intelli-studio on sisseehitatud programm, millega 

saab faile esitada ja redigeerida. Samuti saate faile 

veebisaitidele (nt Flickr või YouTube) üles laadida.