Failide esitamine Компактный камера Samsung ST70

Страница: 79 из 102

background image

ET-9

ET-8

ET-9

ET-8

Eesti

Failide esitamine

Piltide vaatamine

Vajutage nuppu [

].

Failide vahel liikumiseks vajutage nuppu  

[ ] või [ ]. 

Failide kiireks vaatamiseks vajutage ja hoidke 

 ▪

nuppu all.

Videoklippide vaatamine

Vajutage nuppu [

].

Vajutage nuppu [

].

Esita

Jäädvustamine

Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi 

nuppe.

[ ]

Failis tagasi liikumine

[ ]

Taasesituse peatamine või 

jätkamine

[ ]

Failis edasi liikumine

[

Suurendus

vasakule või 

paremale

Helitugevuse reguleerimine