Eesti Компактный камера Samsung ST70

Страница: 77 из 102

background image

ET-7

ET-6

ET-7

ET-6

Eesti

Vajutage pildistusrežiimis nuppu [

].

Kasutage sirvimisnuppe, et liikuda valiku või 

menüüni.

Tagasi

Foto suurus

Teisalda

Vasakule või paremale liikumiseks vajutage 

 ▪

nuppu [ ] või [ ].

Üles või alla liikumiseks vajutage nuppu  

 ▪

[

] või [ ].

Esiletõstetud valiku või menüü kinnitamiseks 

vajutage nupu [ ].

Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage 

 ▪

nuppu [

].

Kaamera sisselülitamine

Vajutage nuppu [

POWER]. 

Kuvatakse algse seadistuse kuva.

 ▪

Valige nupu [

] abil 

Language ja vajutage 

nuppu [ ].

Valige nupu [

] või [ ] abil keel ja 

vajutage nuppu [ ].

Valige nupu [

] või [ ] abil 

Date & Time 

ja vajutage nuppu [ ].

Valige nupu [

] või [ ] abil üksus.

Numbri muutmiseks või teise 

kuupäevavormingu valimiseks vajutage 

nuppu [

] või [ ] ja seejärel nuppu [ ].

Time Zone

valimiseks vajutage [

] või [ ] 

ning seejäre [ ].

Ajavööndi valimiseks vajutage [

] või [ ] 

ning seejärel [ ].

Aku laadimine