Eesti Компактный камера Samsung ST70

Страница: 73 из 102

background image

ET-3

ET-2

ET-3

ET-2

Eesti

Kaablite ja laadijate ühendamisel ning akude 

ja mälukaartide paigaldamisel olge ettevaatlik. 

Kasutades juhtmete ühendamisel jõudu, ühendades 

neid valesti või paigaldades akusid ja mälukaarte 

valesti, võite kahjustada porte, ühenduspistikuid ja 

lisatarvikuid. 
Ärge sisestage kaamera avaustesse või pesadesse 

võõrkehi. Sellist tüüpi kahjustused ei pruugi garantii 

alla kuuluda.

Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte kahjustuste 

eest

Ärge jätke akusid ega mälukaarte väga külma ega 

kuuma kohta (alla 0 °C / 32 °F või üle 40 °C /  

104 °F). Äärmuslikud temperatuurid võivad 

vähendada akude laadimisvõimet ja põhjustada 

mälukaartide rikkeid.
Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, 

mustuse ja võõrkehadega. Puhastage määrdunud 

mälukaart enne kaamerasse sisestamist pehme 

lapiga.

Käsitsege akusid ja laadijaid ettevaatlikult ning 

kõrvaldage need kasutusest korrektselt

Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ja 

laadijaid. Mitteühilduvad akud ja laadijad võivad 

tekitada raskeid vigastusi või kahjustada kaamerat.
Ärge kunagi pange akusid ega kaameraid 

kütteseadmete peale ega sisse, näiteks 

mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud võivad 

ülekuumenemisel plahvatada.

        

Ettevaatusabinõud

   

Käsitsege ja hoiustage kaamerat ettevaatlikult ja 

mõistlikult

Ärge laske kaameral märjaks saada – vedelikud 

võivad tekitada raskeid kahjustusi. Ärge käsitsege 

kaamerat märgade kätega. Veekahjustused võivad 

muuta tootja garantii kehtetuks.
Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat tolmuses, 

määrdunud, niiskes või halvasti ventileeritud kohas, 

kuna see võib kahjustada liikuvaid osi ja sisedetaile.