Tervisekaitse- ja Компактный камера Samsung ST70

Страница: 72 из 102

background image

ET-3

ET-2

ET-3

ET-2

Tervisekaitse- ja 

ohutusteave

Sisukord

        

Hoiatused

   

Ärge kasutage kaamerat tule- või plahvatusohtlike 

gaaside ja vedelike läheduses
Ärge kasutage kaamerat kütuste, põlevate materjalide 

ega tuleohtlike kemikaalide läheduses. Ärge hoiustage 

ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega 

plahvatusohtlikke materjale koos kaamera või selle 

lisatarvikutega.

Hoidke kaamerat väikelastele ja lemmikloomadele 

kättesaamatus kohas
Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele 

ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad 

võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või raskeid 

vigastusi. Liikuvad osad ja lisatarvikud võivad tekitada ka 

füüsilist ohtu.

Hoiduge kahjustamast pildistamisobjekti 

silmanägemist
Ärge kasutage välku inimeste ja loomade vahetus 

läheduses (lähemal kui 1 meeter). Kui kasutate välku 

objekti silmadele liiga lähedal, võite tekitada ajutist või 

jäädavat kahju.

Tervisekaitse- ja  

ohutusteave ………………… 2
Kaamera kujundus ………… 4
Kaamera häälestamine …… 5

Pakendi sisu  …………………… 5
Aku ja mälukaardi  

paigaldamine …………………… 6
Aku laadimine  ………………… 6
Kaamera sisselülitamine ……… 7
Valikute seadistamine  ………… 7

Pildistamine ja videote 

salvestamine  ……………… 8
Failide esitamine…………… 9
Failide edastamine  

arvutisse (Windows) ………10
Tehnilised andmed ………… 11

1
8

7

21
66

99
96

15
12
18
38