Fail perklimas kompiuter (Windows) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 70 из 102

background image

LT-11

LT-10

LT-11

LT-10

Failų perkėlimas į kompiuterį („Windows“)

Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB 

kabeliu.

       Pastaba   

Patikrinkite, kad parinktis 

Komp. progr. įranga nustatyta 

kaip

 Įj. nustatymų meniu.

Įjunkite fotoaparatą.

Kompiuteris atpažįsta fotoaparatą automatiškai.

 ▪

„Windows Vista“ lange „AutoPlay“ pasirinkite 

 ▪

Run 

iStudio.exe.

Pasirinkite savo kompiuterio aplanką ir 

išsaugokite naujus failus.

Jei fotoaparate naujų failų nėra, iškylantis langas 

 ▪

naujiems failams įrašyti neatsiras.

Pasirinkite 

Taip.

Nauji failai bus perkelti į kompiuterį. 

 ▪

Dabar galite naudoti programą „Itelli-studio“.

       Pastaba   

Apie „Itelli-studio“
„Itelli-studio“ yra integruota programa, leidžianti paleisti 

ir redaguoti failus. Taip pat galite įkelti failus į svetaines, 

pvz.: „Flickr“ arba „YouTube“.