Fail paleidimas Компактный камера Samsung ST70

Страница: 69 из 102

background image

LT-9

LT-8

LT-9

LT-8

Lietuvių

Failų paleidimas

Nuotraukų peržiūra

Paspauskite [

].

Paspausdami [

] arba [ ] slinkite per failus. 

Nuspauskite ir laikykite norėdami greitai 

 ▪

peržiūrėti failus.

Vaizdo įrašų peržiūra

Paspauskite [

].

Paspauskite [

].

Leisti

Įamžinti

Naudodamiesi šiais mygtukais valdykite 

grojimą.

[ ]

Peržiūrėti atgal

[ ]

Pristabdyti arba atnaujinti 

atkūrimą

[ ]

Peržiūrėti į priekį

[

Zoom] į kairę arba 

dešinę

Reguliuoti garsumo lygį