Lietuvi Компактный камера Samsung ST70

Страница: 67 из 102

background image

LT-7

LT-6

LT-7

LT-6

Lietuvių

Fotografavimo režime paspauskite [

].

Naudodamiesi naršymo mygtukais 

persikelkite prie meniu ar parinkties.

Atgal

Nuotraukos dydis

Perkelti

Norėdami persikelti į kairę ar dešinę paspauskite 

 ▪

[ ] arba [ ].

Norėdami persikelti į viršų ar apačią paspauskite 

 ▪

[

] arba [ ].

Paspausdami [

] patvirtinkite paryškintą 

parinktį arba meniu.

Dar kartą paspausdami [

 ▪

] grįžkite į 

ankstesnį meniu.

Parinkčių pasirinkimas

Paspauskite [

POWER]. 

Atsiranda pradinis sąrankos rodmuo.

 ▪

Spauskite [

] norėdami pasirinkti 

Language

o tada spauskite [ ].

Spauskite [

] arba [ ] norėdami pasirinkti 

kalbą, o tada spauskite [ ].

Spauskite [

] arba [ ] norėdami pasirinkti 

Date & Time, o tada spauskite [ ].

Spauskite [

] arba [ ] pasirinkti elementą.

Spauskite [

] arba [ ] norėdami pakeisti 

numerį arba pasirinkti kitą duomenų formatą, 

o tada spauskite [ ].

Paspauskite [

] arba [ ], kad pasirinktumėte 

Time Zone, tada spauskite  [ ].

Paspauskite [

] arba [ ], kad pasirinktumėte 

laiko juostą, tada spauskite [ ].

Fotoaparato įjungimas