Lietuvi Компактный камера Samsung ST70

Страница: 63 из 102

background image

LT-3

LT-2

LT-3

LT-2

Lietuvių

Prijungdami kabelius ar adapterius ir įdėdami 

• 

akumuliatorių bei atminties korteles imkitės 

atsargumo priemonių. Sujungdami per jėgą, 

netinkamai prijungdami kabelius ar įdėdami 

akumuliatorių bei atminties korteles galite sugadinti 

prievadus, jungtis ir priedus. 
Draudžiama kišti pašalinius daiktus į bet kuriuos 

• 

fotoaparato skyrelius, angas ar prieigos taškus. Šio 

tipo pažeidimui garantija gali nebūti taikoma.

Saugokite, kad akumuliatorius, įkroviklis ir 

atminties kortelės nebūtų sugadintos.

Venkite laikyti akumuliatorių ar atminties korteles 

• 

labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje 

nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 40 °C/ 

104 °F). Dėl kraštutinės temperatūros gali sumažėti 

akumuliatoriaus įkrovimo galia bei sutrikti atminties 

kortelės veikimas.
Saugokite atminties korteles nuo kontakto 

• 

su skysčiais, nešvarumais ar pašalinėmis 

medžiagomis. Jei atminties kortelė nešvari, prieš 

įdėdami į fotoaparatą nuvalykite ją minkštu audiniu.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar 

utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir 

• 

įkroviklius. Naudodami nesuderintus akumuliatorius ir 

kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo 

fotoaparatą.
Niekada nedėkite akumuliatorių ar fotoaparatų ant 

• 

šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų 

krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitęs 

akumuliatorius gali sprogti.

        Atsargiai   

Fotografuokite ir laikykite fotoaparatą atsargiai ir 

protingai.

Neleiskite savo fotoaparatui sušlapti, nes skysčiai 

• 

gali jam rimtai pakenkti. Nelieskite fotoaparato 

šlapiomis rankomis. Gamintojas netaikys garantijos 

drėgmės sukeltiems gedimams.
Kad nesugadintumėte judančių dalių ir vidinių 

• 

komponentų, venkite fotoaparatą naudoti ar 

laikyti dulkėtose, nešvariose, drėgnose ar blogai 

vėdinamose vietose.