Sveikatos ir saugos Компактный камера Samsung ST70

Страница: 62 из 102

background image

LT-3

LT-2

LT-3

LT-2

Sveikatos ir saugos 

informacija

Turinys

        Įspėjimai   

Nesinaudokite fotoaparatu šalia degių ar sprogių dujų 

ir skysčių.
Nesinaudokite fotoaparatu šalia degalų, lengvai 

užsidegančių medžiagų ar degių chemikalų. Nelaikykite 

arba neneškite jokių degių skysčių, dujų ar sprogių 

medžiagų tame pačiame dėkle kartu su fotoaparatu, jo 

dalimis ar priedais.

Saugokite savo fotoaparatą nuo mažų vaikų ir 

naminių gyvūnų.
Laikykite savo fotoaparatą ir visus jo priedus mažiems 

vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus 

smulkių dalių galima užspringti ar sunkiai susižeisti. 

Judančios dalys ir priedai gali kelti ir fizinio sužeidimo 

grėsmę.

Apsaugokite regos organus nuo sužalojimo.
Nenaudokite blykstės fotografuodami gyvūnus ar žmones 

iš arti (arčiau nei 1 m/3 pėdos). Jei blykstę naudosite per 

arti žmogaus ar gyvūno akių, galite laikinai arba visam 

laikui pažeisti akis.

Sveikatos ir saugos 

informacija  ………………… 2
Fotoaparato schema ……… 4
Fotoaparato nustatymas  … 5

Išpakavimas  …………………… 5
Akumuliatoriaus ir atminties 

kortelės įdėjimas  ……………… 6
Akumuliatoriaus įkrovimas  …… 6
Fotoaparato įjungimas ………… 7
Parinkčių pasirinkimas ………… 7

Fotografavimas ar  

filmavimas  ………………… 8
Failų paleidimas …………… 9
Failų perkėlimas į kompiuterį 

(„Windows“) …………………10
Specifikacijos ……………… 11

1
8

7

21
66

99
96

15
12
18
38