Failu atskaoana Компактный камера Samsung ST70

Страница: 59 из 102

background image

LV-9

LV-8

LV-9

LV-8

Latviešu

Failu atskaņošana

Fotoattēlu skatīšana

Nospiediet [

].

Nospiediet [

] vai [ ], lai ritinātu failus. 

Nospiediet un turiet, lai ātri skatītu failus.

 ▪

Videoklipu skatīšana

Nospiediet [

].

Nospiediet [

].

Atskaņot

Tveršana

Lai vadītu demonstrēšanu, lietojiet šādas 

pogas.

[ ]

Pāriešana atpakaļ

[ ]

Demonstrēšanas pauzēšana 

vai atsākšana

[ ]

Pāriešana uz priekšu

[

Tālummaiņa] pa 

kreisi vai pa labi

Skaņas skaļuma līmeņa 

pielāgošana