Latvieu Компактный камера Samsung ST70

Страница: 57 из 102

background image

LV-7

LV-6

LV-7

LV-6

Latviešu

Fotografēšanas režīmā nospiediet [

].

Izmantojiet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz 

iespējai vai izvēlnei.

Atpakaļ

Fotogrāfijas izmērs

Virzīt

Lai pārvietotos pa kreisi vai pa labi, nospiediet  

 ▪

[ ] vai [ ].

Lai pārvietotos uz augšu vai uz leju, nospiediet  

 ▪

[

] vai [ ].

Nospiediet [

], lai apstiprinātu iezīmēto 

iespēju vai izvēlni.

Nospiediet [

 ▪

], lai atgrieztos iepriekšējā 

izvēlnē.

Iespēju izvēle

Nospiediet [

POWER]. 

Tiek parādīts uzstādīšanas sākumekrāns.

 ▪

Nospiediet [

] lai izvēlētos 

Language un 

nospiediet [ ].
Nospiediet [

] vai [ ], lai izvēlētos valodu, 

un nospiediet [ ].
Nospiediet [

] vai [ ], lai izvēlētos 

Date & 

Time, un nospiediet [ ].

Nospiediet [

] vai [ ], lai izvēlētos objektu.

Nospiediet [

] vai [ ], lai mainītu numuru vai 

izvēlētos citu datuma formātu, un nospiediet [ ].
Nospiediet [

] vai [ ], lai atlasītu funkciju 

Time Zone, un nospiediet [ ].

Nospiediet [

] vai [ ], lai atlasītu kādu laika 

joslu, un nospiediet [ ].

Kameras ieslēgšana