Latvieu Компактный камера Samsung ST70

Страница: 53 из 102

background image

LV-3

LV-2

LV-3

LV-2

Latviešu

Esiet piesardzīgs, pievienojot kabeļus vai 

• 

adapterus, kā arī ievietojot akumulatoru vai 

atmiņas kartes. Nepareizi izmantojot savienotājus, 

nepareizi pievienojot kabeļus vai nepareizi ievietojot 

akumulatoru un atmiņas kartes, var sabojāt portus, 

savienotājus un piederumus. 
Neievietojiet svešķermeņus kameras nodalījumos, 

• 

slotos vai piekļuves vietās. Šādā veidā radušos 

bojājumu nesedz spēkā esošā garantija.

Akumulatora, lādētāju un atmiņas karšu 

aizsardzība pret bojājumiem

Nenovietojiet akumulatoru vai atmiņas kartes 

• 

vietās ar ļoti mazu vai lielu temperatūru mazāk 

par 0° C/32° F vai vairāk par 40° C/104° F). Krasa 

temperatūru maiņa var samazināt akumulatora 

uzlādes ietilpību un izraisīt atmiņas karšu nepareizu 

darbību.
Aizsargājiet atmiņas kartes no mitruma, netīrumiem 

• 

un nepazīstamām vielām. Ja atmiņas karte ir netīra, 

pirms ievietošanas kamerā noslaukiet to ar mīkstu 

drāniņu.

Uzmanīgi rīkojieties un pareizi atbrīvojieties no 

akumulatora un lādētājiem

Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus 

• 

akumulatorus un lādētājus. Nesaderīgi akumulatori 

un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus un 

kameras bojājumus.
Nenovietojiet akumulatoru vai kameru sildierīcēs, 

• 

piemēram, mikroviļņu krāsnīs, cepeškrāsnīs vai uz 

radiatoriem. Akumulators pārkarstot var eksplodēt.

        Piesardzības pasākumi   

Uzmanīga un pareiza kameras lietošana un 

glabāšana

Neļaujiet kamerai kļūst mitrai — šķidrumi var izraisīt 

• 

nopietnus bojājumus. Nelietojiet kameru ar mitrām 

rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, kamerā iekļūstot 

mitrumam, var anulēt ražotāja garantiju.
Lai nerastos kustīgo daļu un iekšējo sastāvdaļu 

• 

bojājumi, nelietojiet un nenovietojiet kameru 

putekļainā, netīrā, mitrā vai slikti vēdinātā vietā.