Overfrsel af filer til en pc (Windows) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 40 из 102

background image

DA-11

DA-10

DA-11

DA-10

Overførsel af filer til en pc (Windows)

Slut kameraet til pc'en med USB-kablet.

       Bemærk   

Kontroller, at indstillingen 

PC-software er sat til Til i 

indstillingsmenuen.

Tænd kameraet.

Computeren registrerer automatisk kameraet.

 ▪

Windows Vista: Vælg 

 ▪

Run iStudio.exe fra vinduet 

AutoPlay.

Vælg en mappe på din pc til at gemme nye 

filer.

Hvis kameraet ikke har nye filer, vises pop-up-

 ▪

vinduet til lagring af nye filer ikke.

Vælg 

Ja.

Nye filer overføres til computeren. 

 ▪

Du kan nu bruge programmet Intelli-studio.

       Bemærk   

Om Intelli-studio
Intelli-studio er et indbygget program, der gør det muligt 

at afspille og redigere filer. Du kan også uploade filer til 

websider, som f.eks. Flickr eller YouTube.