Afspilning af filer Компактный камера Samsung ST70

Страница: 39 из 102

background image

DA-9

DA-8

DA-9

DA-8

Dansk

Afspilning af filer

Gennemse billeder

Tryk på [

].

Tryk på [

] eller [ ] for at rulle gennem 

filerne.

Bliv ved med at trykke på knappen for at få en 

 ▪

hurtig gennemgang af filerne.

Visning af videoklip

Tryk på [

].

Tryk på [

].

Aspil

Optag

Brug følgende knapper til at styre 

afspilningen.

[ ]

Scanne tilbage

[ ]

Standse eller fortsætte 

afspilningen

[ ]

Scanne fremad

[

Zoom] til højre 

eller venstre

Indstille lydstyrken