Dansk Компактный камера Samsung ST70

Страница: 37 из 102

background image

DA-7

DA-6

DA-7

DA-6

Dansk

I optagetilstand: Tryk på [

].

Brug navigationsknapperne til at rulle til en 

indstilling eller menu.

Tilbage

Billedstørrelse

Flyt

Tryk på [

 ▪

] eller [ ] for at gå til venstre eller 

højre.

Tryk på [

 ▪

] eller [ ] for at gå op eller ned.

Tryk på [

] for at bekræfte den markerede 

indstilling eller menu.

Tryk igen på [

 ▪

] for at gå til den forrige 

menu.

Valg af funktioner

Tryk på [

POWER].

Startopsætningsskærm vises.

 ▪

Tryk på [

] for at vælge 

Language og tryk 

på [ ].
Tryk på [

] eller [ ] for at vælge et sprog 

og tryk på [ ].
Tryk på [

] eller [ ] for at vælge 

Date & Time 

og tryk på [ ].
Tryk på [

] eller [ ] for at vælge et emne.

Tryk på [

] eller [ ] for at ændre værdien 

eller vælge et andet datoformat og tryk på [ ]. 
Tryk på [

] eller [ ] for at vælge 

Time Zone

og tryk på [ ].
Tryk på [

] eller [ ] for at vælge en tidszone, 

og tryk på [ ].

Sådan tænder du kameraet