Dansk Компактный камера Samsung ST70

Страница: 33 из 102

background image

DA-3

DA-2

DA-3

DA-2

Dansk

Vær forsigtig, når du tilslutter kabler eller adaptere 

og sætter batterier og hukommelseskort i. Hvis du 

sætter stik i med magt, tilslutter kablerne forkert 

eller sætter batterier og hukommelseskort forkert i, 

kan du beskadige porte, stik og tilbehør. 
Stik ikke fremmede objekter ind i kameraets rum, 

åbninger eller adgangspunkter. Disse skader 

dækkes muligvis ikke af garantien.

Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort 

mod beskadigelse 

Udsæt ikke batterier og hukommelseskort for meget 

kolde og meget varme temperaturer (under 0 °C og 

over 40 °C). Ekstreme temperaturer kan reducere 

batteriernes ladekapacitet og forårsage fejlfunktion 

ved hukommelseskort.
Undgå, at hukommelseskort kommer i kontakt med 

væsker, snavs eller fremmedlegemer. Hvis det er 

beskidt, skal du tørre hukommelseskortet rent med 

en blød klud, før du sætter det i kameraet.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes 

korrekt

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt 

af Samsung. Forkerte batterier og opladere kan 

forårsage alvorlig personskade og ødelægge 

kameraet.
Placer aldrig batterier eller kameraer på 

varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, 

komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, 

hvis de bliver for varme.

        Forsigtig   

Håndter og opbevar kameraet omhyggeligt og 

forsigtigt

Lad ikke kameraet blive vådt — væske kan forårsage 

alvorlige skader. Rør ikke ved kameraet med våde 

hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en 

defekt skyldes vandskade.
Undgå at bruge eller opbevare kameraet på støvede, 

snavsede, fugtige eller dårligt ventilerede steder, 

så skader på bevægelige dele og indvendige 

komponenter undgås.