Oplysninger om sundhed Компактный камера Samsung ST70

Страница: 32 из 102

background image

DA-3

DA-2

DA-3

DA-2

Oplysninger om sundhed 

og sikkerhed

Indhold

1
8

7

Oplysninger om sundhed og 

sikkerhed …………………… 2
Kameraets udseende  …… 4
Opsætning af dit kamera … 5

Kontroller indhold ……………… 5
Isætning af batteri og 

hukommelseskort ……………… 6
Opladning af batteriet  ………… 6
Sådan tænder du kameraet …… 7
Valg af funktioner  ……………… 7

Optagelse af billeder eller 

videoer  ……………………… 8
Afspilning af filer  ………… 9
Overførsel af filer til en pc 

(Windows)  …………………10
Specifikationer  …………… 11

        Advarsler   

Brug ikke kameraet i nærheden af ild eller 

brandfarlige gasser eller væske
Brug ikke kameraet i nærheden af brændstof, 

letantændelige materialer eller brændbare kemikalier. 

Brandbare væsker, gasser eller eksplosive materialer 

må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som 

kameraet, dets dele eller tilbehør.

Opbevar dit kamera utilgængeligt for børn og kæledyr
Opbevar kameraet og dets tilbehør utilgængeligt for børn 

og dyr. Små dele kan blokere luftvejene og forårsage 

alvorlig skade, hvis de sluges. Bevægelige dele og 

tilbehør kan også udgøre fysiske farer.

Undgå at skade personers syn
Brug ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr (tættere end 

1 m). Brug af blitz i nærheden af en persons øjne kan 

forårsage midlertidige eller permanente øjenskader.

21
66

99
96

15
12
18
38