Spela upp filer Компактный камера Samsung ST70

Страница: 29 из 102

background image

SV-9

SV-8

SV-9

SV-8

Svenska

Spela upp filer

Visa foton

Tryck på [

].

Tryck på [

] eller [ ] för att välja bland filer.

Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.

 ▪

Visa videoklipp 

Tryck på [

].

Tryck på [

].

Spela

Ta bild

Använd följande knappar för att styra 

uppspelningen.

[ ]

Skanna bakåt

[ ]

Pausa eller fortsätta 

uppspelningen

[ ]

Skanna framåt

[

Zooma] vänster 

eller höger

Ändra volymen