Svenska Компактный камера Samsung ST70

Страница: 27 из 102

background image

SV-7

SV-6

SV-7

SV-6

Svenska

Tryck på [

] i fotoläge.

Använd navigeringsknapparna för att bläddra 

till ett alternativ eller en meny.

Tillbaka

Fotostorlek

Flytta

Tryck på [

 ▪

] eller [ ] för att flytta till vänster 

eller höger.

Tryck på [

 ▪

] eller [ ] för att flytta uppåt eller 

nedåt.

Tryck på [

] för att bekräfta det markerade 

alternativet eller menyn.

Tryck på [

 ▪

] igen för att backa till 

föregående meny.

Välja alternativ

Tryck på [

POWER].

Den ursprungliga inställningsskärmen visas.

 ▪

Tryck på [

] för att välja 

Language och tryck 

på [ ].

Tryck på [

] eller [ ] för att välja ett språk 

och tryck på [ ].

Tryck på [

] eller [ ] för att välja 

Date & Time 

och tryck på [ ].

Tryck på [

] eller [ ] för att välja ett objekt.

Tryck på [

] eller [ ] för att ändra en siffra 

eller välja ett annat datum och tryck på [ ].

Tryck på [

] eller [ ] för att välja 

Time Zone 

och sedan på [ ].

Tryck på [

] eller [ ] för att välja tidszon och 

sedan på [ ].

Sätta på kameran