Konfigurera kameran Компактный камера Samsung ST70

Страница: 26 из 102

background image

SV-7

SV-6

SV-7

SV-6

Konfigurera kameran

Se till att ladda batteriet innan kameran användes.

Sätta in batteriet och minneskortet

Ladda batteriet

Tryck varsamt tills kortet 

lossnar från kameran och 

dra sedan ut det ur facket.

 Ta ut minneskortet

 Ta ut batteriet

Indikatorlampa

Röd

 

: Laddar

Grön

 

: Fulladdat

Med Samsung-logon uppåt

 

 

Med de guldfärgade 

kontakterna nedåt