Svenska Компактный камера Samsung ST70

Страница: 23 из 102

background image

SV-3

SV-2

SV-3

SV-2

Svenska

Var försiktig när du ansluter kablar eller adaptrar och 

sätter in batterier och minneskort. Om du tvingar 

in kontakter, ansluter kablar felaktigt eller sätter in 

batterier och minneskort fel kan portar, kontakter 

och tillbehör skadas. 
Sätt inte in främmande föremål i kamerans fack eller 

portar. Det är inte säkert att den här typen av skada 

omfattas av garantin.

Skydda batterier, laddare och minneskort mot 

skador 

Undvik att utsätta batterier eller minneskort för 

mycket låga eller mycket höga temperaturer (under 

0°C eller över 40°C). Extrema temperaturer kan leda 

till att batteriernas laddningskapacitet försämras och 

att minneskorten inte fungerar ordentligt.
Förhindra att minneskortet kommer i kontakt 

med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om 

minneskortet blir smutsigt måste du torka av det 

med en mjuk trasa innan du sätter in det i kameran.

Hantera och bortskaffa batterier och laddare 

ansvarsfullt

Använd endast batterier och laddare som godkänts 

av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan 

orsaka allvarliga skador på människor eller kameran.
Förvara aldrig batteri eller kamera på eller i varma 

enheter som mikrovågsugnar, ugnar eller element. 

Batterier kan explodera om de överhettas.

        Försiktighetsanvisningar   

Hantera och förvara kameran varsamt och 

ansvarsfullt

Skydda kameran mot väta – vätskor kan orsaka 

allvarliga skador. Hantera inte kameran med våta 

händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti 

gäller om kameran utsätts för väta.
Undvik att använda eller förvara kameran på 

dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade 

platser så att skador på rörliga delar och interna 

komponenter kan förhindras.