Hlso- och Компактный камера Samsung ST70

Страница: 22 из 102

background image

SV-3

SV-2

SV-3

SV-2

Hälso- och 

säkerhetsinformation

Innehåll

Hälso- och 

säkerhetsinformation  …… 2
Kamerans utseende  ……… 4
Konfigurera kameran……… 5

Packa upp  ……………………… 5
Sätta in batteriet och  

minneskortet  …………………… 6
Ladda batteriet  ………………… 6
Sätta på kameran ……………… 7
Välja alternativ  ………………… 7

Ta foton eller spela in video … 8
Spela upp filer ……………… 9
Överföra filer till en dator 

(Windows)  …………………10
Specifikationer  …………… 11

        Varningar   

Använd inte kameran i närheten av brandfarliga eller 

explosiva gaser och vätskor
Använd inte kameran nära bränsle, brännbara ämnen 

eller lättantändliga kemikalier. Tänk på att inte förvara 

eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller 

explosiva material i samma utrymme som kameran eller 

dess tillbehör.

Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur
Håll kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små 

barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka 

andnöd eller allvarliga skador. Rörliga delar och tillbehör 

kan också orsaka fysiska skador.

Förebygg ögonskador
Använd inte blixt i omedelbar närhet (närmare än 1 meter) 

av människor eller djur. Motivets ögon kan skadas tillfälligt 

eller permanent om du använder blixt alltför nära.

1
8

7

21
66

99
96

15
12
18
38