Suomi Компактный камера Samsung ST70

Страница: 13 из 102

background image

FI-3

FI-2

FI-3

FI-2

Suomi

Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja 

muistikortit varovasti. Portit, liittimet ja lisävarusteet 

voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään väkisin, johdot 

kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan 

väärin. 
Älä laita kameran osastoihin, aukkoihin tai 

liitäntöihin ylimääräisiä kappaleita. Takuu ei 

välttämättä takaa tämäntyyppisiä vaurioita.

Suojele akkuja, latureita ja muistikortteja vauroilta

Älä altista akkuja tai muistikortteja hyvin kylmille tai 

kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli  

40° C/104° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat 

heikentää akkujen latauskapasiteettia ja aiheuttaa 

muistikorttien toimintavikoja.
Suojaa muistikortit nesteiltä, lialta ja vierailta 

aineilta. Jos muistikortti on likainen, pyyhi se 

puhtaaksi pehmeällä rievulla, ennen kuin laitat sen 

kameraan.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja tai 

latureita

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja 

ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit 

voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia tai vahingoittaa 

kameraa.
Älä koskaan aseta akkuja tai kameraa 

lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai 

lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää 

ylikuumentuessaan.

        Huomautukset   

Käsittele kameraa huolellisesti ja säilytä se 

asianmukaisella tavalla

Älä anna kameran kastua – nesteet voivat aiheuttaa 

vakavia vaurioita. Älä käsittele kameraa märin käsin. 

Vesivahinko voi mitätöidä kameran valmistajan 

antaman takuun.
Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä, kosteassa 

tai huonosti tuuletetussa tilassa liikkuvien ja sisäisten 

osien vaurioitumisen välttämiseksi.