Terveys ja turvallisuus Компактный камера Samsung ST70

Страница: 12 из 102

background image

FI-3

FI-2

FI-3

FI-2

Terveys ja turvallisuus

Sisältö

        Varoitukset   

Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien 

kaasujen ja nesteiden lähellä
Älä käytä kameraa polttoaineiden, polttonesteiden tai 

herkästi syttyvien kemikaalien lähellä. Älä säilytä tai 

kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä yhdessä 

kameran tai sen lisävarusteiden kanssa.

Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten 

ulottumattomissa
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja 

eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa 

tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään. 

Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet voivat aiheuttaa 

fyysisiä vaaroja.

Varo viottamasta kuvauskohteen silmiä
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1m/3 

ft) ihmisiä tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä 

kuvauskohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä 

vaurioita.

Terveys ja turvallisuus …… 2
Kameran osat ……………… 4
Kameran käyttövalmistelut … 5

Pakkauksen avaaminen  ……… 5
Akun ja muistikortin  

asentaminen  …………………… 6
Akun lataaminen  ……………… 6
Kameran käynnistäminen  …… 7
Asetusten valitseminen  ……… 7

Valokuvaaminen ja videoiden 

nauhoitus  …………………… 8
Tiedostojen toistaminen  … 9
Tietostojen siirtäminen 

tietokoneeseen (Windows) …10
Tekniset tiedot ……………… 11

1
8

7

21
66

99
96

15
12
18
38