Overfre filer til en PC (for Windows) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 100 из 102

background image

11

10

11

10

Overføre filer til en PC (for Windows)

Koble kameraet til datamaskinen med USB-

kabelen.

       Merknad   

Kontroller at 

PC Software (PC-programvare) er stilt på  

On (På) i innstillingsmenyen.

Slå på kameraet.

Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.

 ▪

For Windows Vista velger du 

 ▪

Run iStudio.exe 

(Kjør iStudio.exe) fra AutoPlay-vinduet.

Velg en mappe på datamaskinen for å lagre 

de nye filene i.

Hvis kameraet ikke har nye filer, vil ikke popup-

 ▪

vinduet for lagring av nye filer vises.

Velg 

Yes (Ja).

Nye filer blir overført til datamaskinen.  

 ▪

Nå kan du bruke Intelli-studio.

       Merknad   

Om Intelli-studio
Intelli-studio er et innebygd program som lar deg spille 

av og redigere filer. Du kan også laste opp filer til 

webområder som Flickr og YouTube.