Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 98 из 174

background image

Media Play

6.  Щоб видалити звукову доріжку зі списку 

відтворення, перейдіть до цієї звукової 

доріжки й повторно натисніть кнопку v

Прапорець біля звукової доріжки буде 

видалено.

7.  Після цього натисніть кнопку ►, щоб 

вибрати "Копіювання", а потім – кнопку v

Відобразиться спливне вікно "Копіювання".

8.  Натисніть кнопку v, щоб розпочати 

процес копіювання. З’явиться спливне 

вікно з індикатором виконання копіювання.

9.  Щойно копіювання буде завершено, 

відобразиться повідомлення "Копіювання 

завершено.". Натисніть кнопку v.

10.  Натисніть кнопку RETURN, щоб 

повернутися до екрана "Відтв.".

 |ПРИМІТКА |

 

\

Ця функція не доступна для аудіокомпакт-дисків DTS.

 

\

Ця функція може не підтримуватися для деяких видів дисків.

 

\

Буде перекодовано на формат .mp3 зі 192 кбіт/с.

Відтворення фотовмісту 

Можна керувати відтворенням фотовмісту, 

збереженого на диску DVD, USB, мобільному 

пристрої або ПК. 

Використання меню "Сервіс"

Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.

До списку фото  Виберіть цей параметр, щоб перейти до 

списку фотозображень на поточному носії.

Запуск показу 

слайдів

Виберіть цей параметр, щоб розпочати 

показ слайдів.

Шв-ть показу 

слайдів

Виберіть цей параметр, щоб установити 

швидкість показу слайдів.

Ефект показу 

слайдів

Виберіть цей параметр, щоб установити 

спеціальні ефекти показу слайдів.

Увімк. фонову 

музику

Виберіть цей параметр, щоб активувати 

функцію відтворення музики під час 

перегляду зображення.

Настроювання 

фонової музики

Виберіть цей параметр, щоб налаштувати 

фонову музику.

Режим 

зображення

Виберіть цей параметр, щоб установити 

налаштування для зображень.

 - Динамічн.: виберіть цей параметр, 

щоб збільшити чіткість.

 - Стандарт.: виберіть цей параметр 

для програм, які найчастіше 

переглядаються.

 - Фільм: цей параметр є оптимальним 

для перегляду фільмів.

 - Корис: користувач може налаштувати 

різкість і функцію зменшення шуму.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо використовується функція BD 

wise, меню налаштування зображення 

не відображатиметься на екрані.

Масшт

виберіть цей параметр, щоб збільшити 

розмір поточного зображення (можливість 

збільшення до 4 разів).

Обертати

виберіть цей параметр, щоб повернути 

зображення (зображення можна 

повернути за годинниковою стрілкою або 

проти неї).

Відтв. вибране Див. стор. 40–42.
Вхід/Вихід

Див. стор. 40–42.

Інформація

Відображення даних про зображення.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Меню "Сервіс" може різнитися залежно від типу диска або 

запам’ятовуючого пристрою. На екрані можуть відображатися 

не всі параметри.

 

\

Щоб активувати функцію фонової музики, файл фотозображення 

має міститися на тому ж носії, що й музичний файл. 

Однак якість звучання залежить від бітової частоти MP3-

файлу, розміру фотографії та способу кодування.

 

\

У повноекранному режимі перегляду не можна збільшити 

субтитри та PG-графіку.

40

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   40

2012-04-27   오후 4:52:46