Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 96 из 174

background image

Media Play

BONUSVIEW 

Відео

Виберіть цей параметр для встановлення 

потрібної опції bonusview.

BONUSVIEW 

Аудіо

до списку відео Виберіть цей параметр, щоб перейти до 

списку відео на поточному носії.

Інформація

Виберіть цей параметр для перегляду 

відомостей відеофайлу.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Меню "Сервіс" може різнитися залежно від типу диска або 

запам’ятовуючого пристрою. Додаткові параметри див. на 

стор. 40–42.

 

\

Відеофайли з високою швидкістю передачі (20 Мбіт/с і більше) 

спричиняють навантаження програвача, а їх відтворення 

може бути припинено.

керування відтворенням музики

Можна керувати відтворенням музичного вмісту, 

збереженого на диску DVD, USB, мобільному 

пристрої або ПК.

Кнопки на пульті дистанційного 

керування, які використовуються для 

відтворення музики

1

Кнопки з ЦИФРАМИ: натисніть цифру, що відповідає 

номеру звукової доріжки. 

Розпочнеться відтворення вибраної звукової доріжки.

2

Кнопка: зупинення відтворення звукової доріжки.

3

Пропускання: під час відтворення натисніть ЗЕЛЕНУ 

(B) або ЖОВТУ (C) кнопку, щоб переміститися до 

попередньої або наступної сторінки списку відтворення.

4

Прискорене відтворення (лише аудіокомпакт-

диски (CD-DA))

Під час відтворення натисніть кнопку 3 або 4

Кожне натискання кнопки 3 або 4 змінюватиме 

швидкість відтворення.

5

Кнопка: призупинення відтворення звукової доріжки.

6

Кнопка: відтворення поточної звукової доріжки.

Використання меню "Сервіс"

Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.

Перег

Див. стор. 40–42.

Подання папок Див. стор. 40–42.
Назва

Див. стор. 40–42.

Викон-ць

Див. стор. 40–42.

Альбом

Див. стор. 40–42.

Жанр

Див. стор. 40–42.

Відтв. вибране Див. стор. 40–42.
До списку відтвор. Див. стор. 40–42.

Копіювання

Функція копіювання перетворює аудіокомпакт-

диск у формат mp3 та зберігає перетворені файли 

на пристрій USB, підключений до програвача. 

Див. розділ "Копіювання" на стор. 40-42.

Інформація

Виберіть цей параметр, щоб переглянути 

таку інформацію (про вміст): розмір файлу, 

дата створення тощо.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Меню "Сервіс" може різнитися залежно від типу диска або 

запам’ятовуючого пристрою. Додаткові параметри див. на стор. 40–42. 

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

1

4

5
6

2

3

38

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   38

2012-04-27   오후 4:52:45