Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 94 из 174

background image

Media Play

керування відтворенням відео

Можна керувати відтворенням відеовмісту, збереженого на диску DVD, USB, мобільному пристрої 

або ПК. Залежно від диска або вмісту деякі з описаних у цьому посібнику функцій можуть бути 

недоступні.

Кнопки на пульті дистанційного керування, які використовуються для 

відтворення відео

 

„

Використання меню "Диск", меню 

"Назва", меню "Popup" і "Перелік 

сюжетів"

Кнопка DISC 

MENU

Під час відтворення натисніть кнопку для 

відображення меню "Диск"

Кнопка TITLE 

MENU

Під час відтворення натисніть цю кнопку для 

відображення меню "Назва"

•  Якщо диск містить список відтворення, 

натисніть кнопку ЗЕЛЕНУ (B), щоб 

перейти до списку відтворення.

Кнопка POPUP 

MENU

Під час відтворення натисніть кнопку для 

відображення меню "Popup"

Використання меню "Сервіс"

Під час відтворення натисніть кнопку TOOLS.

Відтвор.  

з початку

Виберіть цей пункт, щоб повернутися на початок 

фільму, після чого натисніть кнопку v.

Movie Note

Movie Note надає інформацію про 

режисера, акторів, сюжет тощо.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Функція Movie Note доступна, якщо на 

диску міститься відповідна інформація, а 

також здійснено підключення до мережі.

Scene Search

Функцію Scene Search можна 

використовувати під час відтворення для 

перегляду потрібної сцени чи запуску 

фільму з неї.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо індекс файлу пошкоджено чи 

файл не підтримує індексування, ви 

не зможете використовувати функцію 

Scene Search.

 

\

Якщо функція відтворення AllShare 

використовується після приєднання 

до комп’ютера з підключенням до 

мережі, функція Scene Search 

може не підтримуватись.

 

„

Кнопки керування відтворенням

У режимі пошуку, уповільненого та покрокового 

відтворення звук не відтворюється.

•  Щоб відновити звичайну швидкість 

відтворення, натисніть кнопку 6.

6

 кнопка

Початок відтворення.

5

 кнопка

Зупинення відтворення.

7

 кнопка

Призупинення відтворення.

Прискорене 

відтворення

Під час відтворення натисніть кнопку 3 

або 4

Кожне натискання кнопки 3 або 4 

змінюватиме швидкість відтворення.

Сповільнене 

відтворення

У режимі призупинення натисніть кнопку 

4

Кожне натискання кнопки 4 змінюватиме 

швидкість відтворення.

Покрокове 

відтворення

У режимі призупинення натисніть кнопку 

7

Щоразу, коли ви натискатимете кнопку 7

з’являтиметься новий кадр.

Відтворення з 

пропусками

Під час відтворення натисніть кнопку 1 

або 2

Щоразу, коли ви натискатимете кнопку 

1

 або 2, диск переходитиме до 

попереднього або наступного розділу або 

файлу.

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

36

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   36

2012-04-27   오후 4:52:45