Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 92 из 174

background image

Media Play

Призупинення відтворення звукової доріжки.
Відтворення звукової доріжки.
Повторення однієї або всіх звукових доріжок.
Відтворення звукових доріжок у довільному 

порядку.

Щоб отримати доступ до елементів керування, 

відтворіть звукову доріжку, а потім за допомогою 

кнопок ◄► перейдіть до потрібного елемента.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Елементи керування на екрані "Музика" доступні лише під час 

відтворення звукової доріжки.

 

\

Одночасно на екрані не можуть відобразитися всі елементи 

керування.

 

\

Щоб отримати додаткові відомості про відтворення музики, 

перейдіть до розділу "Керування відтворенням музики" на 

стор. 38–40.

Відтворення диска, вміст якого 

записано користувачем

Можна відтворити мультимедійні файли, 

записані на DVD або CD-дисках.
1.  Вставте записаний користувачем диск у 

слот, направляючи його ярликом догори, 

і закрийте слот. З’явиться спливне вікно 

"Пристрій підключено".

2.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть тип 

вмісту, який потрібно переглянути або 

відтворити – "Відео", "Фото" або "Музика" – 

і натисніть кнопку v.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Навіть якщо програвач відображає папки для всіх типів 

вмісту, на рівні файлів відображатиметься лише тип вмісту, 

вибраний у розділі "Тип вмісту" на кроці 2. Наприклад, якщо 

ви вибрали музику, відображатимуться лише музичні файли. 

Можна змінити вибраний тип вмісту на головному екрані 

AllShare Play.

3.  За допомогою кнопок ◄► виберіть папку, 

вміст якої відповідає вибраному типу на 

кроці 2, після чого натисніть кнопку v.

4.  Якщо для типу вмісту вибрано "Музика", 

відобразиться екран "Музика Allshare" зі списком 

музичних файлів на диску. За допомогою кнопок 

▲▼ виберіть файл для відтворення, після чого 

натисніть кнопку v.

5.  Якщо для типу вмісту вибрано "Фото", 

відобразиться екран "Фото AllShare" зі 

списком музичних файлів на диску. За 

допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть 

фотографії, які потрібно переглянути, після 

чого натисніть кнопку v.

6.  Якщо для типу вмісту вибрано "Відео", 

відобразиться екран "Відео AllShare" зі 

списком музичних файлів на диску. За 

допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть 

відеозаписи, які потрібно переглянути, 

після чого натисніть кнопку v.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Для всіх папок – "Музика", "Фото" та "Відео" – можна також 

натиснути кнопку TOOLS на пульті дистанційного керування, 

а потім вибрати "Відтвор. папку" для автоматичного 

відтворення або перегляду всіх файлів у папці. Виберіть папку, 

перш ніж натискати кнопку TOOLS.

Використання мережної функції 

AllShare

AllShare дає змогу відтворювати відеозаписи, 

фотографії та музику, збережені на ПК або 

сумісному з DLNA пристрої, на програвачі за 

допомогою підключення до бездротової мережі.

Завантаження програмного 

забезпечення AllShare

Щоб скористатися AllShare на ПК або пристрої 

DLNA, потрібно встановити програмне 

забезпечення AllShare на ПК.

Перейшовши на сайт Samsung.com, можна 

завантажити програмне забезпечення для 

свого ПК й отримати детальні інструкції з 

використання функції AllShare.
1.  Перейдіть на веб-сайт www.samsung.com.
2.  Натисніть "Підтримка" праворуч угорі сторінки.
3.  На сторінці "Підтримка" введіть номер 

моделі програвача в поле "Номер моделі", 

після чого натисніть кнопку v.

4.  На відображеній сторінці натисніть 

"Отримати завантаження" зліва в розділі 

"Завантаження". 

Відобразиться центр завантажень.

5.  На сторінці центру завантажень перейдіть 

на вкладку "Програми".

6.  На вкладці "Програми" натисніть піктограму 

в стовпці "Файл" справа в рядку AllShare.

34

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   34

2012-04-27   오후 4:52:44