Вдтворення комерцйних Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 91 из 174

background image

05
Media Play

Метод 1

1.  Увімкніть програвач.
2.  Підключіть пристрій USB або мобільний 

телефон до порту USB на задній панелі 

програвача. З’явиться спливне вікно 

"Новий пристрій підключено".

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо спливне вікно не відобразилося, перейдіть до методу 2.

3.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть Відео, 

Фото або Музика, після чого натисніть 

кнопку v. Відобразиться екран AllShare 

Play зі списком вмісту, збереженого на 

пристрої або телефоні. Залежно від способу 

впорядкування вмісту, відобразяться папки, 

окремі файли або і те, і інше.

4.  Виберіть файл, який потрібно переглянути або 

відтворити, після чого натисніть кнопку v.

5.  Натисніть кнопку RETURN, щоб вийти з папки 

або повернутися на початковий екран.

Метод 2

1.  Увімкніть програвач.
2.  Підключіть пристрій USB або мобільний 

телефон до порту USB на задній панелі 

програвача.

3.  Виберіть на початковому екрані пункт AllShare 

Play, після чого натисніть кнопку v.

4.  Ліворуч на екрані виберіть "Відео", "Фото" або 

"Музика", після чого натисніть кнопку v.

5.  Праворуч на екрані виберіть USB, після 

чого натисніть кнопку v. Відобразиться 

екран AllShare Play зі списком вмісту, 

збереженого на пристрої або телефоні. 

Залежно від способу впорядкування вмісту, 

відобразяться папки, окремі файли або і те, 

і інше.

6.  За потреби за допомогою кнопок ▲▼◄► 

виберіть папку, після чого натисніть кнопку v.

7.  За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть 

файл для перегляду або відтворення, після 

чого натисніть кнопку v.

8.  Натисніть кнопку RETURN, щоб вийти з 

папки або повернутися на початковий екран.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Під час виймання флеш-пам’яті USB слід використовувати 

функцію "Безпечне від’єднання USB", щоб попередити 

можливі пошкодження флеш-пам’яті USB. Натисніть кнопку 

HOME, щоб перейти на початковий екран, натисніть ЖОВТУ 

(C) кнопку, після чого натисніть кнопку v.

 

\

Якщо ви вставляєте диск під час відтворення пристрою USB або 

телефону, пристрій переходить у режим "Диск" автоматично.

 

\

Якщо ваш мобільний телефон підтримує DLNA, можна 

відтворювати збережений на ньому вміст, не підключаючи 

кабель USB. Див. розділ "Використання мережної функції 

AllShare" на стор. 34–35.

Відтворення комерційних 

аудіодисків

1.  Вставте попередньо записаний комерційний 

аудіодиск у слот, направляючи його 

ярликом догори, і закрийте слот. З’явиться 

екран "Музика AllShare" зі списком звукових 

доріжок. 

Відтворення першої звукової доріжки 

розпочинається автоматично.

2.  Щоб відтворити певну звукову доріжку, 

за допомогою кнопок ▲▼ на пульті 

дистанційного керування виберіть її, після 

чого натисніть кнопку v.

Елементи керування на екрані 

"Музика"

Smart Hub

Відтворюйте відео, фото або музику з диска, USB, ПК або 

мобільних пристоїв.

c

 Безпечне від' єднання USB

Параметри

AllShare Play

    " Увійти    ' Поверн.

Новий пристрій підключено.

m80

Відео
фото
Музика

    bc Перем. стор.    / Сервіс    ' Поверн.

 AllShare Play  

/ Музика / 

Аудіо CD

TRACK 001 

02:38

TRACK 002 

03:17

TRACK 003 

05:21

TRACK 004 

05:34

TRACK 005 

02:54

TRACK 006 

03:44

TRACK 007 

04:07

TRACK 008 

03:42

TRACK 009 

03:15

TRACK 010 

03:16

1/14

00:03 / 02:38

 TRACK 001

Українська  

33

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   33

2012-04-27   오후 4:52:43