Media Play Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 90 из 174

background image

Media Play

Цей програвач дисків Blu-ray відтворює вміст 

із дисків Blu-ray/DVD/CD, пристроїв USB, ПК 

й мобільних телефонів, що підтримують DLNA. 

Щоб відтворити вміст, збережений на ПК або 

мобільному телефоні з підтримкою DLNA, 

потрібно підключити ПК та програвач до мережі, 

а також завантажити й установити програмне 

забезпечення для мережі AllShare на ПК.

Відтворення комерційних 

відеодисків

1.  Обережно проштовхніть диск у слот, 

вставивши його логотипом догори. 

Відтворення розпочинається автоматично.

2.  Якщо відтворення не розпочинається 

автоматично, натисніть кнопку 6 на пульті 

ДК або перегляньте інформацію в розділі 

"Екран AllShare Play".

Екран AllShare Play

Для всіх медіа-носіїв, за винятком комерційних 

відеодисків, головний екран AllShare Play або 

один із його підекранів є основним способом 

доступу до вмісту і його вибору для перегляду 

чи відтворення. Наприклад, якщо до програвача 

підключається пристрій USB, програвач 

відобразить вміст, збережений на пристрої, на 

екрані AllShare Play.

 |ПРИМІТКА |

 

\

На екрані AllShare Play можна отримати доступ до вмісту 

комерційного відеодиска. Наприклад, якщо ви зупинили 

відтворення фільму, але залишили диск у програвачі, можна 

відновити відтворення на екрані AllShare Play. Однак на 

відміну від інших носіїв після вставлення комерційного 

відеодиска програвач пропускає екран AllShare Play і 

розпочинає відтворення автоматично.

Доступ до екрана AllShare Play

Щоб відкрити головний екран AllShare Play, на 

початковому екрані виберіть AllShare Play, після 

чого натисніть кнопку v.

Ознайомлення з екраном AllShare Play

1

Мій сп.: списки файлів, що відтворювалися або 

переглядалися останніми. Якщо вставити чи підключити до 

програвача пристрій або носій, на якому збережено файли 

зі списку "Мій список", то для перегляду та відтворення 

цих файлів можна скористатися цим списком.

2

Тип вмісту: дає змогу вибрати тип вмісту для перегляду 

або відтворення, а саме "Відео", "Фото" або "Музика".

3

Тип пристрою: дає змогу вибрати пристрій або носій, 

на якому збережено вміст.

4

Відображення кольорових кнопок на пульті дистанційного 

керування, за допомогою яких можна отримати доступ 

до різних функцій і застосувати їх.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Відеофайли, що відтворюються за допомогою DLNA, 

відображатимуться в "Моєму списку", лише якщо встановлено 

мережне підключення.

 

\

Проте в "Моєму списку" не відображатиметься вміст із дисків 

Blu-ray/DVD/CD.

 

\

На екрані AllShare Play відображатимуться лише файли, 

вибрані в розділі Тип вмісту. Наприклад, якщо вибрано тип 

Музика, на екрані відображатимуться лише музичні файли. 

Після відкриття папок із фотографіями або відеозаписами на 

екрані не відображатимуться жодні файли. Щоб переглянути 

інші типи файлів, виберіть інший тип вмісту.

Відтворення файлів, збережених на 

пристрої USb або на мобільному 

телефоні з підтримкою USb

Існує два способи відтворення або перегляду 

мультимедійних файлів, збережених на пристрої 

USB або мобільному телефоні з підтримкою USB.

 AllShare Play  

/ Відео /

3

4

1

2

Диск

USB

DLNA

    

a

 

Вхід

      

'

 

Поверн.

Мій сп.

Відео

фото

Музика

Не вставлено диск.

Не підключено жодного пристрою.

Не підключено жодного пристрою.

32

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   32

2012-04-27   오후 4:52:42