Оновлення в режим очк Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 89 из 174

background image

04
Налаштування

Оновлення в режимі очік.

Можна вибрати функцію оновлення в режимі 

очікування, унаслідок чого нове програмне 

забезпечення оновлюватиметься щоразу, коли 

програвач перебуватиме в режимі очікування.  

У режимі очікування програвач вимкнено, однак 

підключення до Інтернету активне. Завдяки 

цьому програмне забезпечення для програвача 

завантажуватиметься автоматично, коли він не 

використовуватиметься.
1.  За допомогою кнопок ▲▼ виберіть пункт 

Оновлення в режимі очік., після чого 

натисніть кнопку v

2.  Виберіть Вмк або Вимк. 

Якщо вибрано Вмк, програвач автоматично 

завантажуватиме нове програмне 

забезпечення, коли він перебуває в режимі 

очікування з вимкненим живленням. Під 

час завантаження оновлення програмного 

забезпечення, коли програвач буде 

ввімкнено, з’явиться запит щодо його 

встановлення.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Щоб використовувати функцію оновлення в режимі 

очікування, потрібно підключити програвач до Інтернету.

Українська  

31

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   31

2012-04-27   오후 4:52:41