Налаштування Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 88 из 174

background image

Налаштування

За допомогою USB

1.  Перейдіть на веб-сайт www.samsung.com.
2.  Натисніть ПІДТРИМКА праворуч угорі 

сторінки.

3.  Введіть номер моделі продукту в поле 

пошуку, після чого натисніть Знайти 

продукт.

4.  Натисніть Отримати завантаження в 

центральній частині сторінки в розділі під 

заголовком "Завантаження".

5.  Натисніть Обладнання в центральній 

частині сторінки.

6.  Натисніть піктограму АРХІВУ в стовпці 

"Файл" праворуч на сторінці. 

7.  Натисніть OK у спливному вікні, яке 

відображається для завантаження та 

збереження програмного файлу на ПК. 

8.  Розпакуйте архів на комп’ютері. Для цього 

створіть папку з назвою архіву.

9.  Скопіюйте папку на флеш-пам’ять USB.
10.  Переконайтеся, що в програвачі немає 

диска, а потім вставте флеш-пам’ять USB в 

USB-порт програвача.

11.  У меню програвача послідовно виберіть 

Параметри > Підтримка > Оновлення пр. 

забезп..

12.  Виберіть пункт За USB.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Під час оновлення програмного забезпечення через рознім 

USB-хосту не вставляйте в програвач диски.

 

\

Після завершення оновлення програмного забезпечення 

перевірте інформацію про програмне забезпечення в меню 

оновлення системи.

 

\

Не вимикайте програвач під час оновлення програмного 

забезпечення. 

Це може спричинити пошкодження програвача.

 

\

Оновлення програмного забезпечення через рознім USB-

хосту має виконуватися лише за допомогою флеш-пам’яті 

USB.

З диска

1.  Виконайте кроки 1–7, описані в розділі За 

USB.

2.  Розпакуйте архів на комп’ютері. Для цього 

створіть папку з назвою архіву.

3.  Запишіть папку на диск. Рекомендується 

використовувати диски CD-R або DVD-R.

4.  Закрийте сесію на диску, перш ніж вийняти 

його з лотка.

5.  Вставте диск у програвач.
6.  У меню програвача послідовно виберіть 

Параметри > Підтримка > Оновлення пр. 

забезп..

7.  Виберіть пункт З диска.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Після завершення оновлення системи перевірте інформацію 

про програмне забезпечення в меню оновлення ПЗ.

 

\

Не вимикайте програвач під час оновлення програмного 

забезпечення.  

Це може спричинити пошкодження програвача.

З завант. файлу

Функція оновлення ПЗ із завантаженого файлу 

дозволяє виконати оновлення за допомогою 

завантаженого раніше файлу, тобто з того 

файлу, який не було встановлено відразу після 

його завантаження в режимі очікування.
1.  Якщо оновлене ПЗ завантажено, справа 

від пункту "З завант. файлу" відобразиться 

номер версії програмного забезпечення.

2.  Виберіть З завант. файлу, після чого 

натисніть кнопку v

3.  Відобразиться повідомлення із запитом 

щодо оновлення. Виберіть Так. 

Розпочнеться оновлення програвача.

4.  Коли процес оновлення буде завершено, 

продукт автоматично вимкнеться й 

увімкнеться знову.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Після завершення оновлення системи перевірте інформацію 

про програмне забезпечення в меню оновлення ПЗ.

 

\

Не вимикайте програвач під час оновлення програмного 

забезпечення.  

Це може спричинити пошкодження програвача.

30

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   30

2012-04-27   오후 4:52:41