Оновлення програмного Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 87 из 174

background image

04
Налаштування

Параметри AllShare

На екрані "Параметри AllShare" наведено список 

підключених до мережі пристроїв AllShare та 

їх IP-адрес. На цьому екрані ви можете надати 

дозвіл пристрою на доступ до програвача, 

відхилити доступ або видалити пристрій зі 

списку AllShare.
1.  На початковому екрані виберіть 

Параметри, після чого натисніть кнопку 

v

.

2.  Виберіть Мережа, після чого натисніть 

кнопку v.

3.  Виберіть Параметри AllShare, після чого 

натисніть кнопку v.

4.  Виберіть пристрій, а потім натисніть кнопку 

v

. З’явиться спливне вікно "Параметри 

AllShare".

5.  Виберіть Дозв., Відх. або Видалити зі 

списку, після чого натисніть кнопку v.

На екрані "Параметри AllShare" пристрої 

відображаються лише в тому випадку, якщо 

з усіма пристроями AllShare встановлено 

підключення. Щоб отримати додаткові відомості 

про мережні пристрої AllShare, див. стор. 32.

Оновлення програмного 

забезпечення

Меню оновлення ПЗ дає змогу оновлювати 

програмне забезпечення продукту для 

покращення ефективності його роботи й 

отримання додаткових послуг.

•  Під час виконання оновлення забороняється вручну 

вмикати чи вимикати програвач.

1.  На початковому екрані виберіть 

Параметри, після чого натисніть кнопку 

v

.

2.  Виберіть Підтримка, після чого натисніть 

кнопку v.

3.  Виберіть Оновлення пр. забезп., після 

чого натисніть кнопку v.

4.  Виберіть один з указаних нижче методів.

•  За станом
•  За USB
•  З диска
•  З завант. файлу
•  Оновлення в режимі очік.

5.  Натисніть кнопку v.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Автоматичне вимкнення та ввімкнення продукту означає, що 

оновлення завершено.

 

\

Компанія Samsung Electronics не несе юридичної 

відповідальності за несправності в роботі програвача, 

спричинені нестійким підключенням до Інтернету чи 

недбалістю користувача під час оновлення програмного 

забезпечення.

 

\

Якщо потрібно скасувати процес оновлення під час 

завантаження оновленого програмного забезпечення, 

натисніть кнопку v.

За станом

Щоб скористатися функцією оновлення "За 

станом", потрібно підключити програвач до 

Інтернету.
1.  Виберіть За станом, після чого натисніть 

кнопку v. З’явиться повідомлення про 

підключення до сервера.

2.  Якщо функція завантаження доступна, 

з’явиться її спливаюче вікно, у якому 

відображатимуться поля з відомостями про 

завантаження, після чого почнеться цей 

процес.

3.  Коли завантаження буде завершено, 

з’явиться вікно із запитом про оновлення, 

у якому потрібно вибрати "Оновити зараз", 

"Оновити пізніше" або "Не оновлювати".

4.  Якщо вибрати "Оновити зараз", ПЗ продукту 

буде оновлено, після чого програвач 

автоматично перезавантажиться. 

5.  Якщо не вибрати нічого протягом однієї 

хвилини або ж вибрати "Оновити пізніше", 

оновлення для програмного забезпечення 

буде збережено в програвачі. Можна також 

оновити програмне забезпечення пізніше. 

Для цього виберіть функцію "З завант. файлу".

6.  Якщо вибрати "Не оновлювати", програвач 

скасує оновлення.

Українська  

29

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   29

2012-04-27   오후 4:52:41