Налаштування Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 86 из 174

background image

Налаштування

5.  Існує три способи встановити підключення 

Wi-Fi, описані далі:

•  Через пристрій Wi-Fi.

•  Через програвач із використанням PBC.

•  Через програвач із використанням PIN-коду.

Кожен із цих способів описано нижче.

Підключення через пристрій Wi-Fi

1.  На пристрої Wi-Fi виконайте процедуру 

підключення двох пристроїв Wi-Fi Direct. 

Інструкції з підключення див. у посібнику 

користувача відповідного пристрою.

2.  Щойно процедуру буде завершено, на екрані 

телевізора відобразиться спливне вікно з 

повідомленням про надходження запиту на 

підключення від іншого пристрою з підтримкою 

Wi-Fi Direct. Виберіть OK, після чого натисніть 

кнопку v, щоб прийняти запит.

3.  Відобразиться спливне вікно "Підключення", 

після чого відобразиться вікно "Підключено". 

Щойно спливне вікно буде закрито, 

пристрій відобразиться в списку на екрані 

Wi-Fi Direct як підключений.

Підключення через програвач із використанням 

PBC

1.  Виберіть пристрій Wi-Fi Direct, який 

потрібно підключити до цього програвача, 

після чого натисніть кнопку v

Відобразиться спливне вікно PBC/PIN.

2.  Виберіть PBC, після чого натисніть кнопку 

v

. Відобразиться спливне вікно PBC.

3.  Натисніть кнопку PBC на пристрої Wi-Fi 

Direct протягом 2 хвилин.

4.  Відобразиться спливне вікно "Підключення", 

після чого відобразиться вікно "Підключено". 

Щойно спливне вікно буде закрито, 

пристрій відобразиться в списку на екрані 

Wi-Fi Direct як підключений.

Підключення через програвач із використанням 

PIN-коду

1.  Виберіть пристрій Wi-Fi Direct, який 

потрібно підключити до цього програвача, 

після чого натисніть кнопку v

Відобразиться спливне вікно PBC/PIN.

2.  Виберіть PIN, після чого натисніть кнопку v

Відобразиться спливне вікно з PIN-кодом.

3.  Запишіть PIN-код, що відображається в 

спливному вікні, після чого введіть його у 

відповідне поле на пристрої Wi-Fi Direct, 

який потрібно підключити.

4.  Відобразиться спливне вікно 

"Підключення", після чого відобразиться 

вікно "Підключено". Щойно спливне вікно 

буде закрито, пристрій відобразиться в 

списку на екрані Wi-Fi Direct як підключений.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Підключення до дротової або бездротової мережі буде 

розірвано в разі активації функції Wi-Fi Direct.

Soft AP

Soft AP – абревіатура, що розшифровується як 

"програмно активована точка доступу". 

За допомогою функції Soft AP можна підключити 

інші пристрої Wi-Fi до мережі через програвач. 

Тож ви маєте змогу користуватися такими 

функціями, як синхронізація пристроїв у мережі 

AllShare або дистанційне керування мережею. 

Ця функція потребує створення ключа безпеки, 

який слід ввести на інших пристроях Wi-Fi під 

час підключення до мережі.
1.  На початковому екрані виберіть Параметри, 

після чого натисніть кнопку v.

2.  Виберіть Мережа, після чого натисніть 

кнопку v.

3.  Виберіть Soft AP, після чого натисніть 

кнопку v.

4.  Виберіть Вмк або Вимк, після чого 

натисніть кнопку v.

< Установлення ключа безпеки Soft 

AP >

1.  На екрані Soft AP виберіть Ключ безпеки, 

після чого натисніть кнопку v. З’явиться 

екран "Ключ безпеки".

2.  На екрані "Ключ безпеки" введіть ключ 

безпеки. Вводьте цифри за допомогою 

кнопок із цифрами на пульті ДК. Для 

введення літер вибирайте їх за допомогою 

кнопок ▲▼◄►, після чого натискайте 

кнопку v.

3.  Завершивши введення даних, за допомогою 

кнопок ▲▼◄► перейдіть до пункту Гот. 

унизу екрана, після чого натисніть кнопку v.

Підключаючи пристрій Wi-Fi за допомогою 

процедури підключення на пристрої, потрібно 

ввести у відповідне поле ключ безпеки, створений 

на цьому етапі.

28

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   28

2012-04-27   오후 4:52:41