Wi-Fi Direct Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 85 из 174

background image

04
Налаштування

1.  Виберіть Пуск на екрані "Параметри 

мережі", після чого натисніть кнопку v

Програвач виконає пошук доступних мереж 

і відобразить їх список.

2.  Виберіть потрібну мережу, а потім натисніть 

кнопку v.

3.  Виберіть Наст., після чого повторно 

натисніть кнопку v.

4.  На екрані налаштування захисту введіть 

фразовий пароль своєї мережі. Вводьте 

цифри за допомогою кнопок із цифрами на 

пульті ДК. Для введення літер вибирайте їх 

за допомогою кнопок ▲▼◄►, після чого 

натискайте кнопку v.

5.  Завершивши введення даних, натисніть 

Наст. праворуч на екрані та повторно 

натисніть кнопку v.

6.  З’явиться екран "Стан мережі". 

Програвач спробує перевірити 

підключення до мережі та визначити 

проблеми.

7.  Виберіть Парам. IP праворуч на екрані 

та натисніть кнопку v. З’явиться екран 

"Параметри IP".

8.  Виберіть поле Режим IP, після чого 

встановіть для цього параметра значення 

"Вручну".

9.  Натискаючи кнопки клавіатури на пульті 

дистанційного керування, введіть цифрові 

значення для мережі. Використовуйте 

кнопки ▲▼◄► на пульті дистанційного 

керування для переходу між полями.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Ці значення можна отримати в постачальника інтернет-

послуг. Можна також переглянути ці значення на більшості 

комп’ютерів Windows. Щоб отримати детальні відомості, 

див. розділ "Отримання значень параметрів мережі" на стор. 

26.

10.  Після цього виділіть пункт OK і натисніть 

кнопку v. З’явиться екран "Стан 

мережі". Програвач перевіряє можливість 

підключення до мережі, після чого 

підключається до неї. Після цього виділіть 

пункт OK і натисніть кнопку v.

 

Ğ

WPS(PBC)

Завершивши кроки 1–3, описані в розділі 

"Настройка мережного підключення" на стор. 

25, виконайте наведені далі дії.
1.  Виберіть Пуск на екрані "Параметри 

мережі", після чого натисніть кнопку v

Програвач виконає пошук доступних мереж 

і відобразить їх список. 

2.  На маршрутизаторі натисніть кнопку 

WPS(PBC) і утримуйте її протягом двох 

хвилин. Програвач автоматично отримає 

значення параметрів мережі й виконає 

підключення до мережі. 

З’явиться екран "Стан мережі". Після 

перевірки з’єднання з мережею програвач 

буде підключено до неї.

Wi-Fi Direct

Функція Wi-Fi Direct дає змогу підключити 

пристрої Wi-Fi Direct до програвача та між собою 

за допомогою децентралізованої мережі без 

використання бездротового маршрутизатора.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Деякі пристрої Wi-Fi Direct можуть не підтримувати функцію 

AllShare, якщо їх підключено за допомогою функції Wi-Fi 

Direct. Якщо в цьому полягає причина неполадки, 

рекомендується змінити спосіб підключення до мережі між 

пристроями.

1.  Увімкніть пристрій Wi-Fi direct і активуйте 

на ньому функцію Wi-Fi Direct.

2.  На початковому екрані виберіть Параметри, 

після чого натисніть кнопку v.

3.  Виберіть Мережа, після чого натисніть 

кнопку v.

4.  Виберіть Wi-Fi Direct, після чого натисніть 

кнопку v

З’явиться список пристроїв Wi-Fi Direct, які 

можна підключити.

Display

Audio

Network

System

Support

Оновити
Закрити

Wi-Fi Direct

Ім'я пристрою : [BD]ES6000
Виберіть пристрій Wi-Fi Direct для підкючення.

AndroidXXXXXXX Роз'єднано

'

 Поверн.

Українська  

27

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   27

2012-04-27   오후 4:52:41