Налаштування Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 84 из 174

background image

Налаштування

< Отримання значень параметрів 

мережі >

Можна переглянути значення параметрів 

мережі на більшості комп’ютерів Windows. 

Щоб переглянути значення параметрів мережі, 

виконайте наведені нижче дії.
•  Windows XP
1.  Правою кнопкою миші натисніть піктограму 

мережі в правому нижньому куті на 

робочому столі Windows.

2.  У спливаючому меню виберіть пункт "Состояние".
3.  З’явиться діалогове вікно, у якому потрібно 

вибрати вкладку "Поддержка".

4.  На вкладці "Поддержка" натисніть кнопку 

"Подробности". 

Відобразяться параметри мережі.

•  Windows 7
1.  Натисніть піктограму мережі в правому 

нижньому куті на робочому столі Windows.

2.  У спливаючому меню виберіть пункт "Центр 

мережних підключень і спільного доступу" 

(Центр управления сетями и общим доступом).

3.  З’явиться діалогове вікно, у якому, залежно 

від типу підключення до мережі, потрібно 

вибрати "Підключення через локальну 

мережу" (Подключение по локальной сети) 

або "Безпроводове мережне підключення" 

(Беспроводное сетевое подключение).

4.  На вкладці "Поддержка" натисніть кнопку 

"Подробности". 

Відобразяться параметри мережі.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Ця інформація може відрізнятися залежно від версії Windows.

Бездротова мережа

Щоб налаштувати підключення до бездротової 

мережі, скористайтесь одним із трьох 

наведених нижче способів. 

 - Автоматичне підключення до бездротової 

мережі 

 - Підключення до бездротової мережі вручну 

 - WPS(PBC) 

Під час настройки підключення до бездротової 

мережі всі пристрої, під’єднані до неї або до 

бездротової мережі (якщо доступно) через 

програвач, буде від’єднано.

 

Ğ

Бездротова мережа (звичайний спосіб) 

– автоматичне підключення

Завершивши кроки 1–3, описані в розділі 

"Настройка мережного підключення" на стор. 

25, виконайте наведені далі дії.
1.  Виберіть Пуск на екрані "Параметри 

мережі", після чого натисніть кнопку v

Програвач виконає пошук доступних мереж 

і відобразить їх список.

2.  Виберіть потрібну мережу, а потім натисніть 

кнопку v.

3.  Виберіть Наст., після чого повторно 

натисніть кнопку v.

4.  На екрані налаштування захисту введіть код 

безпеки або фразовий пароль. 

Вводьте цифри за допомогою кнопок із 

цифрами на пульті ДК. Для введення літер 

вибирайте їх за допомогою кнопки зі стрілкою 

та після вибору натискайте кнопку v.

5.  Завершивши введення даних, виберіть 

Наст. праворуч на екрані. Програвач 

перевіряє можливість підключення до 

мережі, після чого підключається до неї.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Код безпеки або фразовий пароль відображається в одному 

з вікон, які використовувалися під час налаштування 

маршрутизатора або модема.

 

Ğ

Бездротова мережа (звичайний спосіб) 

– підключення вручну

Якщо ІР-адреса статична або функція 

автоматичного підключення мережі не працює, 

потрібно вручну встановити значення на екрані 

"Параметри мережі".

Завершивши кроки 1–3, описані в розділі 

"Настройка мережного підключення" на стор. 

25, виконайте наведені далі дії.

WPS(PBC)

Наст.

Скасув.

Поперед.

Оновити

Настройки мережі

Виберіть бездротовий маршрутизатор у списку.

iptime23
ELT
KT_WLAN
Mirhenge_edu
NetweeN
default

26

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   26

2012-04-27   오후 4:52:41