мереж й нтернет Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 83 из 174

background image

04
Налаштування

мережі й Інтернет

Підключивши цей програвач до мережі, можна 

скористатися мережними програмами та 

функціями, наприклад Smart Hub і BD-LIVE, а 

також оновлювати програмне забезпечення 

програвача через підключення до мережі. 

Щоб отримати додаткові відомості про доступ 

до інтернет-служб і їх використання, див. 

розділ "Послуги мережі" в цьому посібнику на 

стор. 43–45. Нижче наведено інструкції щодо 

настроювання підключення до мережі.

Настройка мережного підключення

Спочатку потрібно звернутися до постачальника 

послуг Інтернету, щоб визначити тип своєї ІР-

адреси (статична чи динамічна). Якщо ІР-адреса 

динамічна, а ви використовуєте дротову або 

бездротову мережу, рекомендується виконати 

описану нижче процедуру автоматичної настройки.

У разі підключення до дротової мережі, перш 

ніж розпочинати процедуру настройки, 

під’єднайте програвач до маршрутизатора за 

допомогою кабелю локальної мережі. 

Якщо встановлюється підключення до бездротової 

мережі, від’єднайте всі дротові підключення, 

після чого розпочніть установлення. 

Щоб розпочати настройку мережного 

підключення, виконайте наведені далі дії.
1.  На початковому екрані виберіть Параметри, 

після чого натисніть кнопку v.

2.  Виберіть Мережа, після чого натисніть 

кнопку v.

3.  Виберіть Настройки мережі, після чого 

натисніть кнопку v.

4.  Інструкції з настройки дротових мереж 

наведено нижче, а інструкції щодо початку 

настройки бездротових мереж див. на 

стор. 26.

Дротова мережа

 

Ğ

Дротова мережа – автоматичне 

підключення

Завершивши описані вище кроки 1–3, 

виконайте наведені нижче дії.
1.  Виберіть Пуск на екрані "Параметри мережі", 

після чого натисніть кнопку v. Програвач 

виконує пошук дротового підключення, 

перевіряє можливість підключення до мережі, 

після чого встановлює його.

 

Ğ

Дротова мережа – підключення вручну

Якщо ІР-адреса статична або функція 

автоматичного підключення мережі не працює, 

потрібно вручну встановити значення на екрані 

"Параметри мережі".

Завершивши описані вище кроки 1–3, виконайте 

наведені нижче дії.
1.  Виберіть Пуск на екрані "Параметри 

мережі", після чого натисніть кнопку v

З’явиться екран "Стан мережі". 

Програвач спробує перевірити 

підключення до мережі та визначити 

проблеми.

2.  Виберіть Парам. IP справа на екрані, після 

чого натисніть кнопку v

З’явиться екран "Параметри IP".

3.  Виберіть поле Режим IP, після чого 

встановіть для цього параметра значення 

"Вручну".

4.  Натискаючи кнопки клавіатури на пульті 

дистанційного керування, введіть цифрові 

значення для мережі. Використовуйте 

кнопки ▲▼◄► на пульті дистанційного 

керування для переходу між полями.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Ці значення можна отримати в постачальника інтернет-

послуг. Можна також переглянути ці значення на більшості 

комп’ютерів Windows. Щоб отримати детальні відомості, 

див. розділ "Отримання значень параметрів мережі" на стор. 

26.

5.  Після цього виділіть пункт OK і натисніть 

кнопку v. Програвач перевіряє 

можливість підключення до мережі, після 

чого підключається до неї.

Парам. IP

OK

Повтор.

Поперед.

Настройки мережі

Не вдалося підключитися до проводової мережі.

Не вдалось автом. встановити IP. Виконайте наведені далі дїі, щоб 

автом. встановити IP. Або настройте IP вручну, вибравши 

"Параметри IP". - Переконайтеся, що на маршруиз. ввімкнено 

DHCP-сервер, а потім відключіть і зновy підключіть маршр. - щоб 

дізн більше, зверніться до постач послуг Інтернету.

MAC-адреса XX:XX:XX:XX:XX:XX

IP-адреса 0.0.0.0

Маска підмер. 

0.0.0.0

Шлюз 0.0.0.0

DNS-сервер 0.0.0.0

Українська  

25

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   25

2012-04-27   오후 4:52:41