Налаштування Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 82 из 174

background image

Налаштування

система

Безпека

PIN-код за умовчанням – 0000. Введіть PIN-код, щоб 

отримати доступ до функції безпеки (якщо не було 

призначено власний PIN-код). Під час отримання 

доступу до функції безпеки вперше змініть PIN-код за 

допомогою функції "Змінити PIN-код".

 

Батьк. рейтинг BD: запобігає відтворенню 

дисків Blu-ray, для яких установлено такий же або 

вищий показник вікового обмеження (відтворення 

можливе лише в разі введення PIN-коду).

 

Батьк. рейтинг DVD: запобігає відтворенню DVD-

дисків, для якого встановлено вікове обмеження 

вище заданого вами цифрового значення 

(відтворення можливе лише в разі введення PIN-коду).

 

Змінити PIN-код: змінення чотиризначного 

пароля доступу до функцій безпеки.

 Якщо ви забули PIN-код, виконайте наведені 

далі дії.

1.  Вийміть диск або запам’ятовуючий пристрій USB.
2.  Натисніть і утримуйте кнопку @ на передній 

панелі протягом 5 секунд або більше. 

Для всіх параметрів буде відновлено заводські 

значення.

Загальні

Нижче наведено перелік параметрів, які можна 

змінити відповідно до своїх уподобань.

 

Часовий пояс: виберіть часовий пояс, у якому ви живете.

 

Прозорість меню: змінення прозорості вікна меню.

Відео DivX® за 

вимогою

Перегляньте коди реєстрації відео за запитом DivX®, щоб 

мати змогу купувати й відтворювати вміст DivX® VOD.

Підтримка 

Оновлення пр. забезп.

Щоб отримати додаткові відомості про функцію 

"Оновлення програмн. забезп.", див. розділ "Оновлення 

програмного забезпечення" на стор. 29–31.

Звернутися в Samsung Укажіть свою контактну інформацію, щоб отримати 

допомогу з питань роботи програвача.

Віддалене керування

У разі активації цієї функції представники телефонного 

інформаційного центру Samsung надають віддалену 

допомогу, діагностуючи проблеми із пристроєм 

і пропонуючи способи їх вирішення. Потребує 

активного підключення до Інтернету.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Служба віддаленого керування не доступна в деяких країнах.

 

\

Зверніться до найближчого центру обслуговування для отримання 

PIN-коду та повідомте код представнику. Це дасть змогу виконати 

віддалену діагностику пристрою та вжити необхідних заходів.

Скин.

Відновлює заводські значення всіх параметрів, окрім 

параметрів мережі та Smart Hub. 

PIN-кодом безпеки за умовчанням є 0000.

24

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   24

2012-04-27   오후 4:52:40