Перехд до екрана параметрв Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 77 из 174

background image

04
Налаштування

Перехід до екрана параметрів

1.  Виберіть на початковому екрані пункт 

Параметри, після чого натисніть кнопку 

v

. З’явиться екран "Параметри".

2.  Щоб дізнатися, як перейти до меню, 

підменю та параметрів на екрані 

"Параметри", див. наведене нижче 

зображення пульта дистанційного 

керування.

Кнопки на пульті дистанційного 

керування, що використовуються в 

меню "Параметри"

1

Кнопка HOME: натисніть для переходу до початкового 

екрана.

2

Кнопка RETURN: натисніть для переходу до 

попереднього меню.

3

Кнопки v (введення)/НАПРЯМКУ:

•  Натискайте ▲▼◄► для переміщення курсору або 

вибору потрібного пункту.

•  Натисніть кнопку v, щоб активувати вибраний 

пункт меню або підтвердити вибір параметра.

4

Кнопка EXIT: натисніть для виходу з меню.

Детальна інформація про функцію

На екрані відображається детальне пояснення 

кожної функції меню "Параметри", кожного 

пункту меню, а також кожного окремого 

параметра. Щоб переглянути пояснення, за 

допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть функцію, 

пункт меню або параметр. Зазвичай пояснення 

відображається в правій частині екрана.  

Короткий опис кожної функції меню "Параметри" 

розпочинається на наступній сторінці. Також 

можна знайти докладнішу інформацію стосовно 

деяких функцій у додатку цього посібника.

Дисплей

3D-параметри
ТБ-формат 

Вихідний 16:9

Розмір екрана Smart Hub 

Розмір 3

BD Wise 

Увімк.

Розд. здатн. 

Авто

Відеокадр (24Fs) 

Авто

формат кольору HDMI 

Авто

HDMI: насичений колір 

Авто

Прогресивний режим 

Авто

Aудіо

Мережа

Система

Підтримка

PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT

HOME

1
4
7

VOL

+

2
5
8
0

VOL

3
6
9

SOURCE

DISC MENU

HOME

REPEAT

TITLE MENU

VOL

VOL

POPUP

A     B     C     D

BONUS

SUBTITLE FULL

SCREEN

SAMSUNG TV

SMART

HUB

+

INFO

TOOLS

RETURN

EXIT

AUDIO

VIEW

1

2

4

3

Українська  

19

 

|

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   19

2012-04-27   오후 4:52:40