Налаштування Blu-ray плеер Samsung 3D SMART Blu-ray плеер BD-ES6000 с WiFi

Страница: 76 из 174

background image

Налаштування

Процедура налаштування 

початкових параметрів

•  Якщо початкові параметри не буде встановлено, 

початковий екран не відображатиметься.

•  Після зміни версії програмного забезпечення OSD (On 

Screen Display) може змінити зовнішній вигляд.

•  Дії, які необхідно виконати для переходу до потрібного 

меню, можуть відрізнятися залежно від вибраного меню.

Процедура налаштування початкових 

параметрів передбачає встановлення мови 

відображення інформації на екрані та пунктів 

меню, настройку підключення до домашньої 

мережі, вибір співвідношення розмірів 

зображення (розміру екрана та формату) 

відповідно до характеристик телевізора, а 

також застосування оновлення програмного 

забезпечення програвача (якщо доступне).

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо ви пропустили етап налаштування мережі під час 

процедури налаштування початкових параметрів, можна 

встановити параметри мережі пізніше. Інструкції див. у 

розділі "Настройка мережного підключення" на стор. 25–27.

 

\

Щоб відобразити екран початкових параметрів знову та 

внести зміни, виберіть Параметри > Система > Початкові 

параметри на початковому екрані або виберіть "Скин." (див. 

стор. 22 або 24)

 

\

Виконайте наведені нижче дії, щоб використовувати функцію 

Anynet+ (HDMI-CEC).

1)  Підключіть програвач до телевізора Samsung 

із підтримкою функції Anynet+ (HDMI-CEC), 

використовуючи кабель HDMI.

2)  Увімкніть функцію Anynet+ (HDMI-CEC) на телевізорі та 

програвачі.

3)  Відкрийте на телевізорі вікно встановлення початкових 

параметрів.

Початковий екран

1

Smart Hub: запуск Smart Hub. На екрані Smart Hub 

можна перейти на веб-сайт YouTube, до ігор та інших 

програм.

2

AllShare Play: відтворення відео, фотозображень 

або музичного вмісту з диска, USB, ПК або мобільних 

пристроїв.

3

Параметри: установлення різних функцій відповідно 

до власних уподобань.

 Вибір параметра на початковому екрані

1.  Щоб вибрати параметр на початковому 

екрані, за допомогою кнопок ◄► 

переміщуйте курсор, доки не буде виділено 

потрібний параметр, після чого натисніть 

кнопку v.

 |ПРИМІТКА |

 

\

Якщо програвач перебуває в режимі зупиненого відтворення 

більше 5 хвилин, на телевізорі вмикається режим збереження 

екрана. Якщо програвач перебуває в режимі збереження 

екрана більше 20 хвилин, він автоматично вимикається.

Smart Hub

AllShare Play

Hастoюйте

 різноманітні функції відповідно до впасних 

уподобань.

1

3

Параметри

2

18

  Українська

02235R-BD-ES6000,6000E-RU-UKR-SEIN.indd   18

2012-04-27   오후 4:52:39